Avdeling

Barnehagen vår har en avdeling med 21 barn delt i to grupper. Barn 0-2 år og barn 3-6 år.